Marketplace
Kevin Sumague

Kevin Sumague

Nakatapos ako ng BS in Computer Science sa Pamantasan ng Lunsod ng Muntinlupa. Masayahin at masipag akong tao.Happy go lucky rin madaling makisama kahit kanino. Pinapahalagahan ko ang lahat ng aking trabaho at hindi ako namimili as long na legal at marangal.Mahilig akong sa internet,computer software and hard ware din. Sana po ay mabigyan nyo ako ng pagkakataaon na mapagsilbihan ko kayo. Salamat po

Professional Experience

I worked as a graphics artist/ IT staff in Vast Agro Solution, Madrigal Business Park , Ayala Alabang ( 2013-2014) My lwork covers in layout of Marketing adds,maintenance of computer of each department and 'Im also in charge of network for LAN/WAN cable. Currently I worked in MIS Technical Support as a personnel support on Simulator computer of company.Developing data bank system for instructor using VB.net.

Portfolio